Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil; ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne pridružili ku Kristovmu utrpeniu a jeho smrti, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. Pomazanie chorých završuje naše pripodobnenie smrti a zmŕtvychvstaniu Krista, ktoré sa začalo krstom. Dovršuje sväté pomazania, ktoré vyznačujú celý život kresťana: krstné pomazanie v nás spečatilo nový život; birmovné pomazanie nás posilnilo pre zápasy v tomto živote. Toto posledné pomazanie opevňuje koniec pozemského života akoby silnou hradbou vzhľadom na posledné boje pred vstupom do Otcovho domu.

Raz v roku, spravidla na sviatok Panny Márie Lurdskej (11.2.) udeľujeme túto sviatosť pri spoločnom slávení v našich kostoloch a kaplnkách. Jednotlivo udeľujeme túto sviatosť chorým v priebehu celého roku.