Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Manželstvo

Sviatosť manželstva

Manželská zmluva, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu potomstva, bola medzi pokrstenými povýšená Kristom, Pánom, na dôstojnosť sviatosti. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, ho aj povolal k láske; to je základné a vrodené povolanie každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Láska. Keďže Boh ho stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a nepomíňajúcej lásky, ktorou Boh miluje človeka.

Termín sobáša

Je potrebné, aby sa snúbenci aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša zastavili vo farskej kancelárii, kde s nimi spíšeme sobášnu zápisnicu a podáme im informácie o všetkých potrebných náležitostiach.

Miesto sobáša

Sviatosť manželstva možno prijať v kostole Kráľovnej pokoja (Milosrdenstva 15, Košice – Juh) alebo v kostole Zoslania Ducha Svätého (Južná trieda 2, Košice – Juh).

Škola snúbencov

Pred prijatím sviatosti manželstva chceme, aby sa snúbenci zúčastnili na príprave, ktorá pozostáva z uceleného kurzu (deväť stretnutí), ktorý vedú lektori (manželský pár) a kňaz.

Termíny kurzov priebežne zverejňujeme v rámci nedeľných oznamov. Ak je voľné miesto, tak sa na kurz môžu prihlásiť aj snúbenci, ktorí budú mať sobáš v inej farnosti.