Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Sviatosti

O sviatostiach

Nech je tvoje Verím v Boha pre teba akoby zrkadlom. Pozeraj sa do neho, aby si videl, či veríš to, čo hlásaš, že veríš. A raduj sa každý deň vo svojej viere.
Sv. Augustín

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo.

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých období a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú zrod a rast, uzdravenie a poslanie životu viery kresťanov. Je v tom určitá podobnosť medzi obdobiami prirodzeného života a obdobiami duchovného života.

Cirkev ustanovila sväteniny na posvätenie niektorých služieb, niektorých stavov života, najrozličnejších okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú na prijatie milosti a disponujú na spoluprácu s ňou. Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania. Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary.

Obrazok

Sviatosti