Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
27.07.2020

6:30 Gira

18:00 Nebesňák

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák


Kancelária:  Gira

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
28.07.2020

6:30 Gira

18:00 Ábel

7:00 Gira

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Ábel

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Streda
29.07.2020

6:30 Gira

18:00 Gira

7:00 Ábel

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák


Kancelária: Gira

Nemocnica: Mucha

Štvrtok
30.07.2020

6:30 Gira

17:00-19:00 adorácia Gira

7:00 Ábel

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
31.07.2020

6:30 Gira

18:00 Nebesňák

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária:  Gira

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
01.08.2020

7:00 + FS Nebesňák

18:00 Gira

7:00+FS Ábel

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Gira


Nemocnica: Gira

Nedeľa
02.08.2020

7:00 Gira

9:00 Gira

18:00 Mucha

8:00 Fuňak

9:30 Fuňak

19:00 Mucha

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák