Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
24.06.2019

6:30 Mucha

18:00 Nebesňák

7:00 Nebesňák

19:00 Gira

15:30 Gira


Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
25.06.2019

6:30 Gira

18:00 Gira 

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Hrabovecký 

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Streda
26.06.2019

6:30 Gira

18:00 Hrabovecký

7:00 Urban

19:00 Mucha

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Nemocnica: Mucha

Štvrtok
27.06.2019

6:30 Hrabovecký

17:00-19:00 adorácia Gira

7:00 Gira

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
28.06.2019

6:30 Mucha

15:30 sob. obrad Engel

18:00 Mucha (poďakovanie za školský rok)

7:00 Ábel

19:00 Hrabovecký

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Mucha

Kostol DSV – 17,00 modlitby matiek

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
29.06.2019

7:00 Hrabovecký

9:00 Hrabovecký

15:00 sobášna sv. omša Mucha

18:00 Gira

8:00 Gira

9:30 Mucha

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák

Kostol DSV – 17,00 modlitby matiek

Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
30.06.2019

7:00 Gira

19:00 Mucha

18:00 Mucha

8:00 Urban

9:30 Hrabovecký

19:00 kňaz UPC

10:30 Mucha

8:00 Nebesňák

Kostol DSV – 17,00 modlitby matiek

Nemocnica: Nebesňák