Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
23.05.2022

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Gira

19:00 Gira

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
24.05.2022

6:30 Hatok

18:00 Hatok

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Streda
25.05.2022

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Hatok

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Hatok

Štvrtok
26.05.2022

6:30 Gira

9:00 Hatok

18:00 Gira

7:00 Hatok

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
27.05.2022

6:30 Mucha

18:00 Gira

7:00 Rečlo

19:00 Hatok

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
28.05.2022

7:00 Gira

10:00 Gira 1. sv. prijímanie

18:00 Nebesňák

8:00 Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
29.05.2022

7:00 Mucha

9:00 Gira

18:00 Mucha

8:00 Urban

9:30 HatokNemocnica: Nebesňák