Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
03.10.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Nebesňák

7:00 Rečlo 

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
04.10.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Nebesňák

7:00 Urban

19:00 Nebsňák

Kancelária: Andrejkovič

Nemocnica: Nebsňák

Streda
05.10.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebsňák

Štvrtok
06.10.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Mucha

7:00 Šosták

19:00 Nebesňák

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebsňák

Piatok
07.10.2022

6:30 kňaz UPC

17:00 adorácia

18:00 Novotný/Mucha

7:00 Šosták

19:00 Lenčiš

Kancelária: MuchaNemocnica: Nebesňák

Sobota
08.10.2022

7:00 Mucha

18:00 Novotný

8:00 Novotný


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
09.10.2022

7:00 Nebesňák

9:00 Novotný

10:15: Novotný

18:00 Mucha

8:00 Urban

9:30 LenčišNemocnica: Nebesňák