Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
26.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Utorok
27.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Streda
28.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Štvrtok
29.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Piatok
30.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sobota
31.10.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich

Nedeľa
01.11.2020

Sv. omše bez  účasti veriacich

Sv. omše bez  účasti veriacich