Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
16.12.2019

6:30 Mucha

18:00 Gira

+ adventný koncert

7:00  Ábel

19:00 Fuňak

15:30 Nebesňák


Kancelária: Mucha

Spovedanie  R: Mucha, Gira 

Spovedanie V: Mucha, Gira 


Nemocnica: Nebesňák

Utorok
17.12.2019

6:30 Fuňak

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Gira

Spovedanie  R: Fuňak

Spovedanie V: Ábel, Gira


Nemocnica: Nebesňák

Streda
18.12.2019

6:30 Gira

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Fuňak

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Spovedanie  R: Gira, Fuňak

Spovedanie V: Mucha, Fuňak


Nemocnica: Fuňak / Mucha

Štvrtok
19.12.2019

6:30 Gira

17:00-19:00 adorácia Fuňak (d. Pich)

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Fuňak

Kancelária: Fuňak

Spovedanie  R: Mucha, Gira

Spovedanie V: všetci


Nemocnica: Nebesňák

Piatok
20.12.2019

6:30 Gira

18:00 Fuňak  (d. Pich)

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Spovedanie  R: Mucha, Gira

Spovedanie V: všetci


Nemocnica: Nebesňák

Sobota
21.12.2019

7:00 Gira

18:00 Nebesňák

8:00 Mucha

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Fuňak

Spovedanie DSV 7:30-9:00; Gira, Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
22.12.2019

7:00 Mucha

9:00 Gira

18:00 Gira

8:00 Urban

9:30 Mucha

19:00 Fuňak

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák

14:00 - 17:00 spovedanie v kostole Kráľovnej pokoja 

Nemocnica: Nebesňák