Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Liturgický prehľad

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
02.08.2021

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Ábel

19:00 Nebesňák

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
03.08.2021

6:30 Ábel

18:00 Hatok

7:00 Hatok

19:00 Nebesňák

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Streda
04.08.2021

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Ábel

19:00 Hatok

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Hatok

Štvrtok
05.08.2021

6:30 Mucha

17:00-19:00 adorácia Hatok/Mucha

7:00 Ábel

19:00 Hatok

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
06.08.2021

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Ábel

19:00 Hatok

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
07.08.2021

7:00 + FS Nebesňák

18:00 Hatok

7:00 + FS Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
08.08.2021

7:00 Mucha

9:00 Mucha

18:00 Mucha

8:00 Hatok

9:30 Hatok

11:00 Hatok


Nemocnica: Nebesňák