Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Spravodaj

Aktuálne vydanie

Odber spravodaja

Milí veriaci,
chcete mať aktuálny spravodaj každý týždeň vo svojej e-mailovej schránke hneď po vydaní?
Zadajte svoju e-mailovú adresu a prihláste sa na jeho odber.
Odberom spravodaja súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.

Spravodaj

Staršie vydania