Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
15.07.2019

6:30 Gira

18:00 Gira

7:00 Ábel

19:00 Fuňak

15:30 Nebesňák


Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
16.07.2019

6:30 Fuňak

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Streda
17.07.2019

6:30 Gira

18:00 Gira

7:00 Urban

19:00 Fuňak

15:30 Fuňak


Kancelária: Gira

Nemocnica: Fuňak

Štvrtok
18.07.2019

6:30 Fuňak

17:00 - 19:00 Adorácia Fuňak

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
19.07.2019

6:30 Fuňak

18:00 Fuňak

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
20.07.2019

7:00 Gira

18:00 Nebesňák

8:00 Fuňak

9:00 Nebesňák

7:00 Fuňak


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
21.07.2019

7:00 Mucha

9:00 Mucha

18:00 Gira

8:00 Urban

9:30 Urban

19:00 Fuňak

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • 29.06.2019 | -
    PRIKÁZANÝ SVIATOK sv. apoštolov Petra a Pavla

Kalendárium