Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Kontakt

Farská kancelária:

PO – PIA 16:00 – 17:00 hod.

Telefón: 0910 686 413

Email: farnost.juh@gmail.com

IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Kráľovnej pokoja

Milosrdenstva 15, 040 01 Košice

Centrum pre rodinu

www.cprjuh.sk

Email: centrum.juh@gmail.com

IČO: 50084941

IBAN: SK27 8330 0000 0025 0099 7555

Napíšte nám