Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Kontakt

Farská kancelária:

PO – PIA 15:00 – 17:00 hod.

Telefón: 055/676 3042 ; 0910 686 413

Email: farnost.juh@gmail.com

IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Kráľovnej pokoja

Milosrdenstva 15, 040 01 Košice

Centrum pre rodinu

www.cprjuh.sk

Email: centrum.juh@gmail.com

IČO: 50084941

IBAN: SK27 8330 0000 0025 0099 7555

Napíšte nám