Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Kňazi

Naši kňazi

V našej farnosti aktuálne pôsobia štyria diecézni kňazi.

Vo farnosti vypomáha aj kňaz neokatechumenátnej cesty Ing. Mgr.  Ján Ábel a trvalý diakon Mgr. Milan Andrejkovič.

Miroslav Gira
Miroslav Gira
ThLic., PhD.
Farár
Matúš Hatok
Matúš Hatok
Mgr.
Farský vikár
Michal Mucha
Michal Mucha
ThLic.
Farský vikár
Štefan Nebesňák
Štefan Nebesňák
MUDr., Mgr.
Farský vikár

Bývalí farári

Bartolomej Urbanec
Mons., ThDr.

vo farnosti posobil v rokoch
2004-2012

Tibor Závadský
kanonik, ThLic.

vo farnosti posobil v rokoch
1990-2004

Ladislav Kondáš
dekan

vo farnosti posobil v rokoch
1973-1990

Vojtech Jančáry
farár

vo farnosti posobil v rokoch
1957-1973