Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Farnosť

O farnosti

Farnosť Kráľovnej pokoja sa nachádza v mestskej časti Košice – Juh a tvorí ju spoločenstvo tu bývajúcich, žijúcich a pracujúcich veriacich ľudí.

Farský kostol Kráľovnej pokoja je výnimočný svojim architektonickým štýlom a celkovým usporiadaním. K jeho osobitostiam patrí aj to, že vitrážové okno so znázornením Panny Márie – Kráľovnej pokoja je zároveň aj oltárnym obrazom. Tým okno získava aj jedinečnú liturgickú funkciu.

Zostáva pravdou, že farebné okná na našich kostoloch sú určené predovšetkým pre denné svetlo, nie pre večerné a nočné osvetľovanie. Skutočnosť, že vitráž Panny Márie je zároveň aj oltárnym obrazom, bola už v minulosti veľmi vhodne zdôraznená aj tým, že vitráž bolo možné večer osvetliť. Denná funkcia tým nebola narušená a pri večerných sláveniach sa z vitráže stával farebný obraz vo svätyni kostola.

Naša farnosť