Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Farská príprava k 1. sv. prijímaniu vo farnosti Kráľovnej pokoja 2024/2025

Farská príprava k 1. sv. prijímaniu vo farnosti Kráľovnej pokoja

Farská príprava detí k slávnosti 1. sv. prijímania vo farnosti Kráľovnej pokoja je určená pre deti, ktoré v školskom roku 2024/2025 budú v 3. (alebo vyššom) ročníku základných škôl, sú zapísané na hodiny náboženstva a majú aktuálne bydlisko na území farnosti. Ak chcú rodičia prihlásiť dieťa na prípravu k 1.sv. prijímaniu mimo bydliska svojej farnosti, potrebujú k tomu súhlas svojho farára.

Príprava detí na 1. sv. prijímanie v našej farnosti zahŕňa:

  • jedno stretnutie pre deti raz v týždni (cca. 45 minút)
  • povinná účasť s rodičmi na nedeľnej sv. omši o 10:15 v kostole Kráľovnej pokoja (je to sv. omša pripravovaná za účasti detí).
  • spoločné stretnutia s rodičmi (približne raz za mesiac).

Farská príprava k prvému sv. prijímaniu umožňuje lepšiu a osobnejšiu prípravu s kňazom aj katechétmi. Deti budú do jednotlivých skupín rozdelené nie podľa škôl, ale podľa toho, ktorý termín v týždni im bude na stretnutie vyhovovať. Stretnutia prebiehajú v priestoroch fary na ul. Milosrdenstva 15 v Košiciach.

Na prihlásenie detí kliknite na prihlasovací formulár na konci tohto textu. Farská príprava k 1. sv. prijímaniu sa začne až od nového školského roka v septembri, o čom Vás budeme v predstihu informovať na sv. omšiach a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

K dispozícii sú nasledovné termíny stretnutí:

  • streda o 16:45
  • piatok o 16:45
  • nedeľa o 9:15.

Všetky termíny sú limitované počtom 25 osôb; v prípade, že sa niektorý z termínov naplní, bude možné prihlásiť dieťa iba na zostávajúce termíny stretnutia.

Odkaz na prihlasovací formulár: https://forms.gle/EX74msKb3GiTjTGz6

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte:

  • email: kancelaria.farnostjuh@gmail.com,
  • farský mobil: 0910686413
  • osobne v kancelárii farského úradu, ktorá je otvorená každý pracovný deň od 16:00 – 17:00 (Milosrdenstva 15, 040 01 Košice).