Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

PRIHLASOVANIE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2023/2024

Milí veriaci,

prinášame Vám možnosť, prihlásiť sa na sviatosť birmovania v našej farnosti.

Pre prihlásenie prosíme vyplniť elektronický formulár: https://forms.gle/tZ1oJ6cvreKihkLz5

Prihlásenie bude možné do 30.9.2023. (Po tomto termíne bude možné prihlásenie už len osobne vo Farskej kancelárii)

Prvé stretnutie budúcich birmovancov je naplánované na 14.9.2023 pri večernej sv. omši o 18:00.

Príprava na sviatosť birmovania je určená pre tých, ktorí túto sviatosť ešte neprijali. Prípravy sa môžu zúčastniť žiaci prvého ročníka strednej školy, resp. kvinty osemročnej školy a starší (taktiež aj dospelí).

Ďakujeme