Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Informácie k sv. omšiam vo farnosti, nedeľa 16.1.2022

  • program sv. omší ostáva tak ako bol zverejnený vo farských oznamoch
  • registrácia je potrebná iba na sv. omšu o 9:00 v kostole Kráľovnej pokoja (120 ľudí), bude spustená dnes (štvrtok 13.1) o 18:00
  • na všetky ostatné sv. omše máme dostatočný počet miest, registrácia nie je potrebná, týka sa to kostola Kráľovnej pokoja aj kostola zoslania Ducha Svätého
  • vstup na všetky sv. omše je v režime OP
  • online prenosy ostávajú podľa naplánovaného programu