Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

REGISTRÁCIA na sv. omše: 2. nedeľa v Cezročnom období, 16.1.2022

Drahí veriaci,

pre účasť na svätej omši Vás prosíme o registráciu prostredníctvom jednoduchého formuláru.  Ponúkame Vám odkazy, jednotlivo pre každú svätú omšu. Každý veriaci, vrátane detí, musí byť registrovaný osobitne. Kapacita  kostolov je obmedzená.

Účasť na všetkých svätých omšiach je v režime OP.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

KRÁĽOVNEJ POKOJA

7:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

8:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

9:00 https://forms.gle/RLYMVSxMpTBpQcDz8 , režim OP

11:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

16:30 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

18:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

DUCHA SVÄTÉHO

8:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

9:30 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.

11:00 Vstup na sv. omšu v režime OP. Počet miest je dostatočný, registrácia nie je potrebná.