Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

REGISTRÁCIA na sv. omše: 10. nedeľa v Cezročnom období, 06.06.2021

Drahí veriaci,

pre účasť na svätej omši Vás prosíme o registráciu prostredníctvom jednoduchého formuláru.  Pronúkame Vám odkazy, jednotlivo pre každú svätú omšu. Každý veriaci, vrátane detí, musí byť registrovaný osobitne. Kapacita  kostolov je obmedzená.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

KRÁĽOVNEJ POKOJA

18:00 https://forms.gle/xB9tM5coF6NYXYVr8 (sobota, 05.06.2021)

7:00 https://forms.gle/FUvmRWKwdhugR3AK6 

8:00 https://forms.gle/oMyzYHXLcSFJcBEM9

9:00 https://forms.gle/3zgsQrrjpMWqAqwXA

10:00 https://forms.gle/FZ7mxRbNkhGiVkLq7

11:00 https://forms.gle/nrpTDMukZ1JLenvL6 (maďarská)

16:30 sv. omša vyhradená pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

18:00 https://forms.gle/A7NyRRGbhsBG7R637

DUCHA SVÄTÉHO

8:00 https://forms.gle/khpgsfcNErDD8raC9

9:30 https://forms.gle/3uVxLTmKmVvx1i3V9

11:00 https://forms.gle/ziKrN7Xpc3aAv9yC6