Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE OSOBNÚ MODLITBU A PRIJATIE SVIATOSTÍ

Drahí veriaci,

v  súlade s aktuálne platnými podmienkami Vám prinášame pravidlá pre prijatie sviatostí a osobnú modlitbu v našej farnosti.

Prosíme Vás o dodržanie všetkých pravidiel a ďakujeme za Vašu trpezlivosť.