Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

VEĽKÁ NOC 2021

Drahí veriaci,

tohtoročnú Veľkú noc budeme sláviť bez účasti Vás veriacich v kostoloch. Pripravili sme pre Vás živé prenosy svätých omší a obradov, ktoré budte môcť sledovať z Vašich domovov a tak sa spojiť spolu s nami v ich slávení.

ZELENÝ ŠTVRTOK, 1.4.2021

19:00 sv. omša: https://youtu.be/DKW2aU6chPI 

20:00 adorácia: https://youtu.be/GfI6Q1H_kks 

VEĽKÝ PIATOK, 2.4.2021

7:00 ranné chvály: https://youtu.be/wwATwhhhLUs 

16:30 krížová cesta: http://www.youtube.com/watch?v=JhFbxWF-mH0

17:00 obrady: https://youtu.be/twIdSbJTKls 

BIELA SOBOTA, 3.4.2021

7:00 ranné chvály: https://youtu.be/zUWvo1H8cOU

20:00 sv. omša: pb. Marek Forgáč, vysielaná v  spolupráci s RTVS na :3

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 4.4.2021

9:00 sv. omša: https://youtu.be/fyHja0diRg8 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK, 5.4.2021

9:00 sv. omša: https://youtu.be/2u3mIp0NXUo