Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

LIVE: Krížová cesta mladých, 26.03.2021

Drahí veriaci,

prinášame Vám LIVE prenos pobožnosti krížovej cesty z kostola Kráľovnej Pokoja.

Prenos bude vysielaný na oficiálnom farskom YouTube kanáli v piatok, 26.03.2021 o 18:00.

http://www.youtube.com/watch?v=IXr1lroyXJ8