Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

MIMORIADNE OPATRENIE OD 1.1.2021

Drahí veriaci,

s platnosťou od 1.1.2021 je účasť veriacich na bohoslužbách z rozhodnutia vlády SR zakázaná predbežne do 24.1.2021. Ohľadom ďalších opatrení Vás budeme informovať.

Prosíme Vás o pochopenie tejto mimoriadnej situácie a prosíme o modlitbu za všetkých chorých a zdravotníkov.