Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

REGISTRÁCIA NA SV. OMŠE ZRUŠENÁ

Drahí veriaci,

vzhľadom na pozitívny priebeh pandémie a uvoľnenie opatrení sme pristúpili k zrušeniu registrácie na nedeľné sväté omše. V platnosti však ostáva, že:

  • kapacita kostolov je aj po uvoľnení obmedzená
  • vstup do kostolov ostáva riadený tak ako doteraz
  • sedenie v kostoloch bude organizované „šachovnicovo“
  • povinnosť dezinfekcie rúk a zakrytie dýchacích ciest (rúžkom alebo šatkou) pri vstupe do kostola

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu súčinnosť a  pochopenie.