Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

REGISTRÁCIA NA SV.OMŠE_24.5.2020

Drahí veriaci,

prinášame Vám možnosť registrovať sa na nedeľnú svätú omšu na jednom z nižšie uvedených odkazov.

Uvádzame ich osobitne pre kostol Kráľovnej  pokoja a od tejto nedele  aj  pre kostol Ducha svätého:

KOSTOL KRÁĽOVNEJ POKOJA

7:00 https://forms.gle/jtVaVkDed55r12fNA

9:00 https://forms.gle/uNLgLmL1d2N9ydk67

11:00 – bez registrácie (maďarská)

15:00 https://forms.gle/K2WveZhGRjUFhGiVA

16:30 https://forms.gle/594C2icGB94mDUP48

18:00 https://forms.gle/hBf7fUbC34iBurej6

19:30 https://forms.gle/wQwuhTmcmMETyAXw8

 

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO

8:00 https://forms.gle/AcqXDJ5qsyR738C48

9:30 https://forms.gle/2nzVkh11Q3RKARAy7

19:00 https://forms.gle/vp5ACLoxQM6283pu7

 

ĎAKUJEME!