Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

PRAVIDLÁ PRE OBNOVENIE SV. OMŠÍ

Milí veriaci,

prinášame Vám pravidlá pre organizáciu a priebeh obnovených svätých omší.

Venujte im prosím mimoriadnu pozornosť – najmä pravidlám rezervácie účasti na svätej omši:

Pre online registráciu uvádzame jednotlivé odkazy pre sväté omše: (nedeľa, 10.5.2020)

7:00 – rezervácia bola ukončená

9:00 – rezervácia bola ukončená

11:00 – maďarská (bez registrácie)

15:00 – rezervácia bola ukončená

16:30 – rezervácia bola ukončená

18:00 – rezervácia bola ukončená

19:30 – rezervácia bola ukončená