Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Informácie a usmernenia k aktuálnej situácii

  • Všetky bohoslužby sú až do odvolania situácie zrušené. Týka sa to aj nedeľných bohoslužieb, krížových ciest a ostatných slávení v našich kostoloch a kaplnkách.
  • Kostoly budú otvorené na individuálnu modlitbu v týchto časoch:

Kostol Kráľovnej pokoja
pondelok – sobota 17:00 – 19:00 nedeľa 7:00 – 10:00

Kostol Zoslania Ducha Svätého
pondelok – sobota 7:00 – 9:00 nedeľa 7:00 – 10:00Prosím, aby ste prísne a dôsledne dodržiavali hygienické pravidlá! Nesadajte si blízko k iným ľuďom, ktorí sa prišli v danom čase tiež pomodliť.

  • Úmysly svätých omší dohodnuté na daný deň budú individuálne odslúžené kňazmi bez účasti veriacich. Ak by ste si priali radšej preložiť daný úmysel na iný termín (jún-júl), zavolajte prosím aspoň deň vopred do farskej kancelárie počas pracovných dní v čase 15:00 – 17:00 na tel. číslo 055/6763042.
  • Všetky plánované stretnutia s prvoprijímajúcimi deťmi, birmovancami, nácviky zborov a ostatné stretnutia sú na dva týždne prerušené.
  • Farská kancelária funguje nateraz v normálnom režime: pondelok – piatok 15:00 – 17:00. Poskytneme vám aj informácie o sviatosti zmierenia a možnosti prijatia ostatných sviatostí.
  • Pohreby nahláste v našej farskej kancelári, tam Vám poskytneme všetky potrebné informácie. Môžete sa zastaviť osobne alebo sa informovať telefonicky.
  • Odporúčame sledovanie alebo počúvanie prenosov svätých omší na TV Lux a rádiu Lumen.
  • Prečítajte si usmernenie otca arcibiskupa týkajúce sa života viery v týchto dňoch!
  • Sledujte priebežne oznamy, je možné, že sa situácia bude meniť. Ďalšie informácie nájdete na webstránke farnosti www.farnostjuh.sk

Miroslav Gira, farár