Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Kurz rodičovstva pre deti od 10 rokov

Drahí rodičia,

minulý rok úspešne prebehol v našej farnosti Kurz rodičovstva pre rodičov menších detí.

Centrum pre rodinu vo farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh v spolupráci s Inštitútom rodiny Vám tento rok ponúka Kurz rodičovstva pre rodičov detí od 10 rokov, ktorý sa uskutoční v našej farnosti (Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice- Juh). Kurz bude prebiehať počas 5 stretnutí, každú tretiu nedeľu od 14.30-17.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 13.10.2019 v zasadačke na fare.

Z organizačných dôvodov Vás prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili v Centre pre rodinu alebo na telefónnom čísle 0948733588 (p.Lukčová).

Počas stretnutí bude zabezpečený program pre deti.

Za organizátorov Gabika a Peter Lukčovci