Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Odber Farského listu a nový YouTube kanál farnosti

Milí veriaci,

Náš Farský list môžete dostávať pravidelne do Vašej mailovej schránky. Stačí sa zaregistovat na jeho odber v sekcii https://www.farnostjuh.sk/spravodaj/

Do pozornosti Vám dávame aj náš oficiálny YouTube kanál farnosti, kde pravidelne uverejňujeme živé prenosy a zaujímavé videá z našej farnosti. Zaregistrujte sa na odber nášho kanála a budete pravidelne informovaní o nových videách: https://www.youtube.com/channel/UCE_H9oZk25bnqe9DQpSMKSg/featured