Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
26.09.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Mucha

7:00 Rečlo 

19:00 NovotnýKancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
27.09.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Nebesňák

7:00 Urban

19:00 Organový koncert

15:30


Kancelária: Novotný

Nemocnica: Nebesňák

Streda
28.09.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Novotný

7:00 Urban

19:00 NebesňákKancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Štvrtok
29.09.2022

6:30 kňaz UPC

18:00 Mucha

7:00 Šosták

19:00 NovotnýKancelária: Mucha

Nemocnica: Novotný

Piatok
30.09.2022

6:30 kňaz UPC

17:00 adorácia

18:00 Novotný

7:00 Šosták

19:00 MuchaKancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
01.10.2022

7:00 + FS Nebesňák

18:00 Novotný

7:00 + FS Mucha
Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
02.10.2022

7:00 Nebesňák

9:00 Novotný

10:15 Novotný

18:00 Lenčiš

8:00 Mucha

9:30 Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -

Kalendárium