Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
27.06.2022

6:30 Hatok

18:00 Kadlic

7:00 Rečlo

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Spovedanie od 17:00 Mucha, Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák

Utorok
28.06.2022

6:30 Hatok

18:00 Kadlic

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

Kancelária: Hatok

Spovedanie od 17:00 Hatok, NebesňákNemocnica: Nebesňák

Streda
29.06.2022

6:30 Hatok

9:00 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Kadlic

Kancelária: Mucha

Spovedanie od 17:00 Mucha, HatokNemocnica: Nebesňák

Štvrtok
30.06.2022

6:30 Mucha

17:00-19:00 adorácia Nebesňák

7:00 Hatok

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Spovedanie od 17:00 Mucha, NebesňákNemocnica: Nebesňák

Piatok
01.07.2022

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Nebesňák

19:00 Lenčiš

Kancelária: Mucha

Spovedanie od 17:00 Novotný, Mucha, NebesňákNemocnica: Nebesňák

Sobota
02.07.2022

7:00 + FS Nebesňák

18:00 Nebesňák

7:00  + FS Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
03.07.2022

7:00 Mucha

9:00 Novotný

18:00 Lenčiš

8:00 Novotný

9:30 MuchaNemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • 28.05.2022 | -
    1. sväté prijímanie (ZŠ Gemerská, ZŠ Užhorodská a ostatné ZŠ)

Kalendárium