Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
23.09.2019

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Ábel

19:00 Fuňak

15:30 Nebesňák


Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
24.09.2019

6:30 Fuňak

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Gira

19:00 Škola snäbencov a katechumeni: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Streda
25.09.2019

6:30 Gira

18:00 Mucha (+birmovanci)

7:00 Urban

19:00 Fuňak

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Nemocnica: Fuňak

Štvrtok
26.09.2019

6:30 Fuňak

17:00 - 19:00 Adorácia Fuňak (d.Pich)

7:00 Gira

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák (d.Pich)

6:00 Gira

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
27.09.2019

6:30 Gira

18:00 Fuňak (d.Pich)

7:00 Fuňak

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
28.09.2019

7:00 Fuňak

18:00 Nebesňák

8:00 Gira

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
29.09.2019

7:00 karmelitáni

9:00 karmelitáni

18:00 Gira + karmelitáni

8:00 karmelitáni

9:30 karmelitáni

19:00 Fuňak + karmelitáni

10:30 Nebesňák

8:00 Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -
    ...najbližšie udalosti už čoskoro

Kalendárium