Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
18.11.2019

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák


Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
19.11.2019

6:30 Fuňak

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Streda
20.11.2019

6:30 Gira

18:00 Fuňak

7:00 Urban

19:00 Fuňak

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Nemocnica: Mucha / Fuňak

Štvrtok
21.11.2019

6:30 Fuňak

17:00 - 19:00 adorácia Fuňak (d. Pich)

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák (d. Pich)

6:00 Haško

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
22.11.2019

6:30 Mucha

18:00 Fuňak (d. Pich)

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák (d. Pich)

6:00 Haško

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
23.11.2019

7:00 Fuňak

18:00 Nebesňák

7:00 Fuňak

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
24.11.2019

7:00 Mucha (d. Pich)

9:00 Mucha (d. Pich)

14:30 relikvie sv. Vincenta

18:00 Gira

8:00 Fuňak

9:30 Fuňak

19:00 Fuňak

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -
    ...najbližšie udalosti už čoskoro

Kalendárium