Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
29.06.2020

6:30 Mucha

9:00 Nebsňák

18:00 novokňaz Pich

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Fuňak


Kancelária: Mucha

Spovedanie 17:00 - 18:00 Mucha, Gira 


Nemocnica: Nebesňák

Utorok
30.06.2020

6:30 Fuňak

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Fuňak

Spovedanie 17:00 - 18:00 Ábel, Gira Nemocnica: Nebesňák

Streda
01.07.2020

6:30 Gira

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Fuňak

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Spovedanie 17:00 - 18:00 Mucha, Fuňak Nemocnica: Fuňak

Štvrtok
02.07.2020

6:30 Fuňak

---

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Gira

Kancelária: Fuňak

Spovedanie 17:00 - 18:00 Mucha, Fuňak

18:00 - 20:00 nácvik prvoprijímajúcich: Fuňak


Nemocnica: Nebesňák

Piatok
03.07.2020

6:30 Gira

18:00 Fuňak

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák

6:00 Fuňak

Kancelária: Mucha

Spovedanie 17:00 - 18:00 Mucha, Gira, Fuňak, Nebesňák Nemocnica: Nebesňák

Sobota
04.07.2020

7:00 + FS Nebesňák

9:00 1. sv. prij. Fuňak

11:00 1. sv. prij. Gira

14:00 sobášna sv. omša Eliáš

18:00 Gira

7:00 + FS Mucha

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Fuňak

8:30 - 9:00 a  10:30 - 11:00 spovedanie prvoprijímajúcich

Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
05.07.2020

7:00 Mucha

9:00 Mucha

18:00 Gira

8:00 Urban

9:30 Fuňak

(10:30 Hudák)

19:00 Fuňak

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -
    -žiadne plánované udalosti-

Kalendárium