Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
19.08.2019

6:30 Gira

18:00 Mucha (d. Pich)

7:00 Ábel

19:00 Gira

15:30 Nebesňák


Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
20.08.2019

6:30 Gira

18:00 Ábel

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

15:30 Nebesňák

6:00 Fuňak

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Streda
21.08.2019

6:30 Gira

18:00 Mucha

7:00 Urban

19:00 Fuňak (d. Pich)

15:30 Mucha


Kancelária: Gira

Nemocnica: Fuňak

Štvrtok
22.08.2019

6:30 Fuňak

18:00 Gira

7:00 Ábel

19:00 Mucha

15:30 Nebesňák (d. Pich)

6:00 Haško

Kancelária: Fuňak

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
23.08.2019

6:30 Mucha

18:00 Fuňak (d. Pich)

7:00 Ábel 

19:00 Gira

15:30 Nebesňák

6:00 Haško

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
24.08.2019

7:00 Gira

18:00 Nebesňák

8:00 Fuňak

9:00 gréckokatolícka liturgia

7:00 Mucha


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
25.08.2019

7:00 Gira

9:00 bp. Forgáč

18:00 Mucha

8:00 Fuňak

9:30 Fuňak

19:00 Mucha

10:30 Nebesňák

8:00 Nebesňák


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

Kalendárium