Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
29.05.2023

6:30 kňaz UPC

18:00 Mucha

7:00 Rečlo

19:00 Nebesňák

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
30.05.2023

6:30 kňaz UPC

18:00 Nebesňák

7:00 Urban

19:00 Novotný

Kancelária: Novotný

Nemocnica: Nebesňák

Streda
31.05.2023

6:30 kňaz UPC

18:00 Novotný

7:00 Urban

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Štvrtok
01.06.2023

6:30 kňaz UPC

18:00 Lenčiš

7:00 Šosták

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Novotný

Piatok
02.06.2023

6:30 kňaz UPC

18:00 Novotný

7:00 Šosták

19:00 Nebesňák

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
03.06.2023

7:00 + FS Nebesňák

18:00 Novotný

7:00 + FS Mucha


Nemocnica:

Nedeľa
04.06.2023

7:00 Mucha

9:00 Novotný

18:00 Lenčiš

8:00 Nebesňák

9:30 NebesňákNemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -

Kalendárium