Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha SvätéhoKaplnka v nemocniciKaplnka u Vincentiek
Pondelok
08.08.2022

6:30 Mucha

18:00 Mucha

7:00 Novotný
Kancelária: Mucha

Nemocnica: Mucha

Utorok
09.08.2022

6:30  Mucha

18:00 Novotný

7:00 Šosták
Kancelária: Novotný

Nemocnica: Mucha

Streda
10.08.2022

6:30 Novotný

18:00 Mucha

7:00 Šosták
Kancelária: Mucha

Nemocnica: Novotný

Štvrtok
11.08.2022

6:30 Mucha

17:00 adorácia

18:00 Novotný

7:00 Šosták
Kancelária: Novotný

Nemocnica: Novotný

Piatok
12.08.2022

6:30 Novotný

18:00 Nebesňák

7:00 Šosták
Kancelária: Nebesňák

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
13.08.2022

7:00 Nebesňák

18:00 Nebesňák

8:00 Novotný
Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
14.08.2022

7:00 Novotný

9:00 Novotný

18:00 Nebesňák

8:00 Hrabovecký

9:30 Nebesňák

Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • 21.08.2022 | 10:00 -
    Odpustová slávnosť v kostole Kráľovnej pokoja

Kalendárium