Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
19.02.2024

6:30 Novotný

18:00 Nebesňák

7:00 Novotný

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
20.02.2024

6:30 Mucha

18:00 Novotný

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

Kancelária: Grocký

Nemocnica: Nebsňák

Streda
21.02.2024

6:30 Mucha

18:00 Lenčiš

7:00 Urban

19:00 Nebesňák

Kancelária: Grocký

Nemocnica: Nebesňák

Štvrtok
22.02.2024

6:30 Nebesňák

18:00 Mucha

7:00 Šosták

19:00 Novotný

Kancelária: Novotný

Nemocnica: Novotný

Piatok
23.02.2024

6:30 Mucha

17:30 krížová cesta

18:00 Dolný

7:00 Šosták

18:30 krížová cesta

19:00 Nebesňák

Kancelária: Grocký

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
24.02.2024

7:00 Novotný

18:00 Nebesňák

8:00 Dolný


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
25.02.2024

7:00 Dolný

9:00 Novotný

10:15 Dolný

11:30 maďarská sv. omša

18:00 Novotný

8:00 Urban

9:30 LenčišNemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -

Kalendárium