Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Vítame Vás na oficiálnej stránke farnosti Kráľovnej Pokoja Košice - Juh

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Liturgický kalendárKostol Kráľovnej PokojaKostol Ducha Svätého
Pondelok
17.01.2022

6:30 Gira

18:00 Mucha

7:00 Rečlo

19:00 Nebesňák

Kancelária: Gira

Nemocnica: Nebesňák

Utorok
18.01.2022

6:30 Hatok

18:00 Hatok

7:00 Gira

19:00 Nebesňák

Kancelária: Hatok


Nemocnica: Nebesňák

Streda
19.01.2022

6:30 Gira

18:00 Mucha (+birmovanci)

7:00 Hatok

19:00 Hatok

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Hatok

Štvrtok
20.01.2022

6:30 Hatok

17:00-19:00 adorácia Hatok/Mucha

7:00 Nebesňák

19:00 Mucha

Kancelária: Mucha

Nemocnica: Nebesňák

Piatok
21.01.2022

6:30 Mucha

18:00 Gira

7:00 Gira

19:00 Hatok

Kancelária: Hatok

Nemocnica: Nebesňák

Sobota
22.01.2022

7:00 Gira

18:00 Nebesňák

8:00 Hatok


Nemocnica: Nebesňák

Nedeľa
23.01.2022

7:00 Nebesňák

8:00 Mucha

9:00 Mucha

16:30 Gira

18:00 Gira

8:00 Hatok

9:30 Hatok

19:00 Hatok


Nemocnica: Nebesňák

Liturgický prehľad na aktuálny týždeň

Aktuality z farnosti

Kalendárium

  • | -

Kalendárium